ZTU 2019

Aktywnie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 pod hasłem „Chce mi się chcieć!”. Braliśmy udział w ciekawych zajęciach i wykonywaliśmy prace plastyczne na temat: „Ja za 20 lat”.