Energia nie na… przemoc

W latach 2008 – 2019 był realizowany w świetlicy program sportowy „Energia nie na… przemoc” dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Obecnie program jest realizowany w ramach wolontariatu. Celem programu jest wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego i zdrowego wypoczynku, jak również nauka zdrowej rywalizacji i wzmacnianie ambitnego dążenia do celu. Chcemy poprzez te działania przeciwdziałać przemocy, umożliwiając młodzieży odreagowanie emocjonalne i ukazywać możliwości pozytywnego wykorzystywania nagromadzonej energii. Program ma również na celu uspołecznienie dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu sportowego. Zadanie to realizujemy poprzez zajęcia sportowe:

  • ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • rozgrywki