Krzeszów

11 maja 2021 r. byliśmy w Pocysterskim Opactwie (Europejskiej perle baroku) w Krzeszowie. Zwiedzaliśmy Kościół bracki pod wezwaniem Św. Józefa (Śląską Kaplicę Sykstyńską), Kościół Klasztorny – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Mauzoleum Piastów Śląskich, Kaplicę Marii Magdaleny i teren cmentarza klasztornego.