Goście w świetlicy

12 lutego przed świętem św. Walentego odwiedzili nas bardzo mili goście: Pani Poseł Elżbieta Witek i Pan Przemysław Bożek – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z „pomocnikami” i obdarowali nas wspaniałymi prezentami: