Odbiór dyplomu przez Dominika

Odbiór dyplomu przez Dominika