Wszyscy ?mia?kowie za chwil? dop?yn? bezpiecznie do brzegu

Wszyscy ?mia?kowie za chwil? dop?yn? bezpiecznie do brzegu