Wycieczka rowerowa na Gór? Ryszarda i na Jeziorka Bronikowo