Bazylika na Świętym Krzyżu, Jaskinia Raj

18 czerwca 2022 r. zwiedziliśmy fragment Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Bazylikę na Świętym Krzyżu, Klasztor Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie, a po południu Zamek w Chęcinach i Jaskinię Raj: