Andrzejki 2019

Zgodnie z tradycją, przed rozpoczęciem Adwentu, w naszej świetlicy zorganizowaliśmy Andrzejki: