Adwent 2022

Czas Adwentu był bardzo bogaty w różne wydarzenia i zajęcia: